MAKALAH “PERPUSTAKAAN DIGITAL”

“PERPUSTAKAAN DIGITAL”    Disusun Oleh : ADIN MALAJI, AMD  DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………..…..1 BAB II PEMBAHASAN PENGERTIAN PERPUSTAKAAN DIGITAL……………………………………………….2 MANFAAT …